We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Holbæk Naturskole

Holbæk Naturskole

Ladegårdsalleen 11, Holbæk, 4300, Denmark

Get Directions

41865540

Categories
Work hours Add information
About Holbæk Naturskole
Ladegårdsalléen 11 4300 Holbæk
Email: holbaeknaturskole@nvpro.dk
Tlf: 41 86 55 40
Mission Holbæk Naturskoles formål er at give folkeskolens elever undervisning og oplevelser i naturen.

Undervisningen skal vise naturen og årets rytmer i en biologisk, historisk, kulturel og erhvervsmæssig sammenhæng. Eleverne skal opleve nærmiljøet som levested for dyr og planter i et samspil med mennesker i det danske kulturlandskab og dermed fremme elevernes økologiske forståelse og miljøbevidsthed.

Derudover skal Naturskolens område være til rådighed for og udvikles til et rekreativt nærområde, hvor offentligheden kan færdes og iagttage naturens gang og gennem skiltning og anden information få indsigt i områdets dyre- og planteliv.

Til fremme af en bredere forståelse for samspillet mellem kultur og natur og i fortsættelse af Naturskolens folkeskoleaktivitet, kan Naturskolen stå til rådighed for eller selv tage initiativet til andre kultur- og oplysningsaktiviteter. Naturskolen skal således kunne støtte kommunens turistaktiviteter og i øvrigt være med til at præsentere kommunen udadtil.

Inden for de aftalte rammer i samarbejdsaftalen med Samrådet for de uniformerede korps kan Naturskoleområdet benyttes til spejderaktiviteter.

De Naturskolen tillagte arealer og skovområder drives som led i skolens pædagogiske virksomhed og til støtte for det samlede formål.
Description Add information
Awards http://holbaeknaturskole.dk/?page_id=89

Similar places nearby