We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely

Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely

Balaton utca 7-11, Budapest, 1055, Hungary

Get Directions

+36706278833

Categories
Work hours Add information
Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely cover
Description Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely

Kutatóhely stratégiája:
Az MH HVK rendeltetésével, működésével, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési programjaival, valamint a nemzeti kutatásokkal összhangban, a tudományos és szakmai kutatás rendszerének működtetésével támogatja a szervezet és alárendelt katonai szervezetei küldetéseinek, feladatainak tudományos és szakmai megalapozását, a parancsnoki döntéshozatalt, a tudományos képzést és továbbképzést. Megfelelő tudományos előrelátást biztosít a haderő működése, építése és a kutatás-fejlesztés területén.

Fő célkitűzései:
A tudományos gondolkodás kibontakoztatásával, tudományos eljárások és módszerek alkalmazásával és közkinccsé tételével, kutatások végzésével és az eredmények hasznosításával az MH HVK és alárendelt katonai szervezetei rendeltetésével és működésével kapcsolatos feladatok elvi alapjai kidolgozásának segítése. Honvédelmi feladatok megalapozása, tudományos és szakmai kutatóműhelyek, kutatások szervezettségének, költséghatékonyságának biztosítása, az eredmények hasznosításának támogatása, elöljárói döntések előkészítéséhez tudományos módszerek, információk biztosítása. A szakmai- és tudományos kutatások célkitűzéseinek megfelelő szervezésével, tervszerű és folyamatos végzésével, tudományos kutatási eredményekkel hozzájárulni a hadtudomány és a kapcsolódó tudományterületek fejlesztéséhez.

Tevékenységének fő területei:
Tudományos munka szervezése, kutatások végzése, a kutatási eredmények innovációjának támogatása, tudományos képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, tudományos együttműködés, tudományos rendezvények szervezése, szakmai és tudományos kiadványok gondozása.

MH HVK tudományos kutatóhely (TKH) rendeltetése:
A tudományos kutatásokról, tudományos információellátás rendjéről szóló HM utasítások és irányelvek, valamint az MH HVK vezérkarfőnök intézkedései, szakmai és tudományos kutatásokra vonatkozó irányelvei alapján, - az MH HVK állami feladatké

Similar places nearby