We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie

Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie

ul. 3 Maja 19, Wejherowo, 84-200, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Strona ta powierzona jest działalności Hospicjum domowego w Wejherowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum pw. św. Judy Tadeusza
Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie cover
Mission Niesienie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i ich najbliższym
Description Hospicjum Domowe p.w. św. Judy Tadeusza powstało z inicjatywy Pani Marii Kosowskiej, przy pełnej akceptacji ks. proboszcza Mariana Dettlaffa. Formacja ta została zapoczątkowana 13 czerwca 1991 roku przy parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie pierwsze spotkanie Zespołu Hospicyjnego odbyło się 28 czerwca 1991 roku – opiekunem i przewodnikiem duchowym jest ks. proboszcz Marian Dettlaff.

Hospicjum domowe działa od samego początku na zasadach pełnego wolontariatu.

W skład zespołu wchodzą pielęgniarki, lekarze, farmaceutki, wolontariusze (osoby różnych zawodów) oraz psycholog. Opieka sprawowana jest nad chorymi dotkniętymi chorobą nowotworową, w stanie terminalnym. Opieka sprawowana jest na wyraźne życzenie pacjenta lub rodziny - Posługa opiekuńcza obejmuje całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską oraz duchowe wsparcie rodziny. W opiece hospicyjnej najważniejszy jest pacjent.

Pod koniec 2001 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych p.w. św. Judy Tadeusza, które w dalszym ciągu realizuje ideę sprawowania opieki nad chorym w domu.

W 2002 roku Stowarzyszenie utworzyło NZOZ pod tą samą nazwą i zawarło kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Gdańsku dzięki temu nadal świadczy posługę lekarsko – pielęgniarską w pełnym zakresie.

W chwili obecnej udzielamy pomocy pacjentom z całego powiatu wejherowskiego – promień 30 kilometrów.

Stowarzyszenie przystąpiło do Kampanii Hospicjum to też Zycie, w której bierzemy czynny udział. Zorganizowaliśmy koncerty: ,,Śpiewajmy dla Hospicjów, ,,Pola Nadziei” a także ,,Znicze Pamiętam” – dochód z tych koncertów przeznaczyliśmy na zakup sprzętu medycznego. Akcje, w których bierzemy udział mają na celu przyswojenie społeczeństwu rangi opieki hospicyjnej, a przede wszystkim przyciąganie młodzieży, której zaszczepienie chęci pochylenia się nad drugim człowiekiem czy darowanie drugiemu człowiekowi chwili czasu uczy trwania, słuchania i ,,bycia’’. Wiadomo przecież, że nie ma nic bardziej pewnego dla każdego człowieka niż umieranie. Ho
Founded 13.06.1991 r.

Similar places nearby