We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hrad Boskovice

Hrad Boskovice

Hradní 7, Boskovice, 68001, Czech Republic

Get Directions

+420722669712

Work hours Add information
About Zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu, jejíž historie sahá do poloviny 13. století
Hrad Boskovice cover
Description Složitý organismus středověkého hradu si do dnešních dnů uchoval vysokou vypovídací schopnost, a to i přes jeho torzální stav. Prohlédnout si můžete zejména jádro, zastavěné paláci a provozními stavbami. Téměř kompletně se dochovalo vnější opevnění, za zmínku rovněž stojí technická zajímavost - studna se šlapacím kolem. Hrad byl využíván a postupně přestavován od 2. poloviny 13. až počátku 18. století. Po tu dobu se v jeho držení vystřídalo několik panských rodů a v jeho architektuře soudobé stavební slohy. V počátečním období vznikla stavba v konturách rané gotiky (pokročilé 13. století, páni z Boskovic), zásadní byly vrcholně (kolem roku 1400, páni z Kunštátu) a pozdně gotické přestavby (2. polovina 15. století, Černohorští z Boskovic). Tvář hradu do jisté míry pozměnila renesance (2. polovina 16. – 1. polovina 17. století, Zástřizlové), byť nesetřela mnohé jeho gotické rysy. Během času tak nad Boskovicemi vznikla malebná směsice stavebních slohů spojená do jediné stavby, která stojí na pomezí hradu a zámku tak, jak dnes tyto termíny chápeme.