We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći

Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći

Matije Gupca 89, Vinkovci, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći (HUDHMP) je strukovna, samostalna i dragovoljna udruga djelatnika koji rade u HMP.
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći cover
Mission Osnovni ciljevi udruge su:
- Poticanje unapređenja materijalnih i socijalnih interesa svih djelatnika HMS te poticanje poboljšanja općih uvjeta rada
- Poticanje solidarnosti među djelatnicima HMS
- Poticanje kontinuirane edukacije svih djelatnika HMS
- Poticanje zaštite profesionalnih prava
- Rad na stvaranju jedinstvene mreže HMS u RH sa interesom za što tješnjom međusobnom suradnjom, stvaranju jedinstvenih standarda opreme, postupaka i edukacije
- Suradnja sa srodnim institucijama koje primjerom svoga rada mogu pomoći HUD HMP
- Organizacija pri zastupanju interesa djelatnika HMS u radnim i drugim sporovima
Description Želja da se unaprijedi djelatnost HMS, da se djelatnici hitnih medicinskih službi susreću, educiraju, razmjenjuju znanja i vještine iz područja hitne medicine, rezultirala je osnutkom Hrvatske udruge hitne medicinske pomoći 1997.g.

Listopad je mjesec kada se već tradicionalno održava Kongres HUD HMP. Na kojemu svake godine sudionici mogu sudjelovati na brojnim radionicama te obogatiti svoja znanja novim znanstvenim i stručnim informacijama iz raznih grana medicine, povezujući ih sa djelatnošću hitne službe.

Udruga potiče prava svojih članova i za svoj rad i djelovanje odgovorna je svom članstvu, te djeluje u skladu sa ovim statutom i programom.

Similar places nearby