We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hrvatsko geodetsko društvo

Hrvatsko geodetsko društvo

Berislavićeva 6, Zagreb, 10000, Croatia

Get Directions

38514639371

Categories
Work hours Add information
About Dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje dipl. ing., ing. i tehn. geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geod. i geoinf., kao i studenata svih godina studija geod. i geoinf. te pravnih osoba koje se bave geod. i geoinf.
Hrvatsko geodetsko društvo cover
Mission Promicanje, razvoj i unaprjeđenje geodetske i geoinformatičke struke, te promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva, poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja, poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti, poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstvenoistraživačkom radu u području geodezije i geoinformatike, promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova, poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada.
Description Add information

Similar places nearby