We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
HTX nho Evergreen Ninh Thuận

HTX nho Evergreen Ninh Thuận

Khu phố 10, phường Văn Hải, Phan Rang- Thap Cham, Vietnam

Get Directions

02593517640

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About HTX Nho Evergreen Ninh Thuận chuyên nho xanh và đỏ sạch ứng dụng thực hành tốt và theo tiêu chuẩn VietGap. Vớ mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế HTX và sản xuất nông nghiệp bền vững.
HTX nho Evergreen Ninh Thuận cover
Description Add information
  • Khu phố 10, phường Văn Hải, Phan Rang- Thap Cham, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby