We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Hudos

Hudos

Priemyselná 1455/5, Bardejov, 085 01, Slovakia

Get Directions

+421 54 4860012

Categories
Work hours Add information
About Tradícia, Skúsenosti, Profesionalita.
Hudos cover
Mission Poslaním našej firmy je zabezpečiť akúkoľvek prepravu v rámci našich možností v správnom čase, na správne miesto a v správnej kvalite, pričom berieme ohľad na životné prostredie a ľudí.
Description HUDOS s.r.o. je spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike.
K najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka s využitím moderného vozového parku, odborného tímu zamestnancov a kvalitného zázemia spoločnosti.

Od svojho vzniku prechádza spoločnosť neustálym vývojom a reaguje na rastúce nároky a požiadavky zákazníkov prijímaním inovácií a skvalitňovaním poskytovaných služieb a jej cieľom je neustály rast poskytovaných služieb pre existujúcich a nových zákazníkov.

HUDOS s.r.o.nie je len spoločnosťou, ktorej meno sa spája s dopravou. Spoločnosť poskytuje služby skladovania tovaru,prevádzkuje čerpaciu stanicu pohonných hmôt a umyváreň nákladných vozidiel a jej sesterská spoločnosť HUDOS Service s.r.o.je autorizovaným servisným strediskom značiek MERCEDES-BENZ, SCHMITZ a KOGEL.
Founded 06/01/1995
Products Filozofia služieb

Celá filozofia a základné ciele spoločnosti sa odvíjajú od prebiehajúcich svetových trendov v príslušnom sektore. Spokojnosť klientov, optimalizácia nákladov a časového faktora, inovácie a etika sú hlavnou filozofiou služieb spoločnosti HUDOS s.r.o. , čím si udržiava pozíciu lídra v doprave, ponúka svojim zákazníkom celkovú spokojnosť čo do kvality, presnosti, flexibility a konkurencieschopnosti.

Bezpečnosť, životné prostredie a pozitívne sociálne prostredie predstavujú zároveň základné hodnoty spoločnosti HUDOS s.r.o.

Similar places nearby