We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Human

Human

49 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Human chia sẻ các thông tin về "Triết lý Giáo dục Nhân Bản", các dự án học tập, các chương trình đào tạo, những câu chuyện của giảng viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh của hệ thống NHG
Human cover
Description Human là trang chia sẻ các triết lý Giáo dục Nhân Bản xoay quanh 5H bao gồm: Heart, Head, Healthy, Hand và Human. Đây cũng là trang ghi nhận những dự án học tập, những nét đặc sắc của các chương trình đào tạo, những câu chuyện của giảng viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh… của 30 trường học từ mầm non đến đại học trong hệ thống giáo dục NHG. Đến với Human là cùng chia sẻ giá trị nhân bản, giá trị cần thiết của xã hội trong thời đại công nghệ đang bùng nổ hiện nay.
  • 49 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby