We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Huskvarna kyrka

Huskvarna kyrka

Alfred Dalinvägen 10-12, Jönköping, 561 31, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Huskvarna kyrka är en röd träkyrka i Huskvarna i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Huskvarna församling.Huskvarna kyrka byggdes 1907-08 efter ritningar av byggnadsingenjören på Husqvarna Vapenfabriks AB, Birger Damstedt. Den togs i bruk i november 1908 av invånarna i den 1907 bildade köpingen och församlingen. Invigningen ägde rum i juni 1910, året innan Huskvarna blev stad.KyrkobyggnadenKyrkan är byggd i en nationalromantisk stil och efterliknar de norska stavkyrkorna, med den skillnaden att man här använt liggande timmer. Kostnaden för kyrkobygget uppgick till 43 743 kr, varav direktör Wilhelm Tham bidrog med 25 000 kr, ett belopp han 1902 fått som gåva av Husqvarna Vapenfabriks AB vid sitt 25-årsjubileum som chef. Arbetet enligt Birger Damstedts ritningar utfördes också av anställda vid fabriken, och det var helt följdriktigt Wilhelm Tham som 1908 stod för överlämnandet.Man hade fram till dess som kyrkolokal använt ett gammalt krutmagasin på fabriken, ett som efter ombyggnad fungerat som kapell och längre tillbaka använts som skollokal. Huskvarnaborna hörde tidigare till Hakarps landskommun och församling. Som en kuriositet kan nämnas, att den som föddes 1907 kunde noteras i födelseboken för såväl Hakarps som Huskvarna församling.
  • Alfred Dalinvägen 10-12, Jönköping, 561 31, Sweden
  • Get Directions

Similar places nearby