We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

J. Piłsudskiego 44, Dabrowa Tarnowska, 33-200, Poland

Get Directions

14 642-23-94

Categories
Work hours Add information
About Fanpage SU ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Administratorzy: Arek Kędzierski. Opiekun: p. Agnieszka Ruta. Zarząd SU: Arek, Dominik, Justyna, Anna.
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej cover
Mission Zarząd SU:
Przewodniczący:Jakub Kawa
Zastępca przew: Magdalena Bednarz
Sekretarz: Agnieszka Kołodziej
Skarbnik: Paulina Wójcik

Jako zarząd SU chcemy dotrzeć z informacjami do uczniów bardzo szybko, dlatego naszym zdaniem facebook jest dobrym miejscem.


CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
4. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
6. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
Description 8 czerwca 1921 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało prawa gimnazjów państwowych klasom I i II prywatnego gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorami założenia szkoły średniej byli miejscowi działacze i nauczyciele m. in. inż. Stanisław Szpak, Władysław Tryba skupieni w Towarzystwie Przyjaciół Szkoły średniej. W 1925 roku na wniosek Rady Pedagogów i właściciela szkoły, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego rozporządzeniem z 10 czerwca zatwierdzono gimnazjum dąbrowskiemu nazwę: "Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki Towarzystwa Przyjaciół Szkoły średniej". Po przejęciu gimnazjum przez miasto w 1930 roku zostało ono na mocy rozporządzenia Kuratorium Szkolnego w Krakowie z dnia 14 marca 1931 roku przemianowane na Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Marszałka J. Piłsudskiego.

W latach trzydziestych po reformie jędrzejewiczowskiej z roku 1932 zmieniającej organizację szkoły średniej ogólnokształcącej, struktura szkoły obejmowała 4 -letnie gimnazjum i 2 -letnie liceum. Taką strukturę organizacyjną łącznie z patronem szkoły zatrzymano do 1947 roku. Warto nadmienić, iż szkoła, posiadająca w ostatnim roku przed wybuchem II Wojny światowej 4 klasy gimnazjalne i 2 klasy licealne, oraz 283 absolwentów zawdzięczała swe istnienie i rozwój troskliwej opiece miasta, oraz ofiarnej pracy grona pedagogicznego. Do wybuchu II Wojny światowej kolejnymi dyrektorami byli: Jan Prokopek (1920-1925) Ludwik Kita (1925-1928) Wilhelm Kuczera (1928-1930) Mieczysław Szymański (1930-1968) 14 lutego 1945 r. zaczęto normalne zajęcia a 1 marca 1948 roku Ministerstwo Oświaty upaństwowiło szkołę i nadało jej nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Od września 1948 szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego im. Tadeusza Kościuszki. W tych czasach dyrektorami szkoły był Mieczysław Szymański do 1968 roku, a po nim kolejno: Jan Grodkowski (1968-1969) Stanisław Kmieć (1969-1975) Stefan Ni
Founded 06/30/2012
  • J. Piłsudskiego 44, Dabrowa Tarnowska, 33-200, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby