We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ICDQ

ICDQ

Culture Palace, K I, Skenderbej Square, 2, Tirana, 1001, Albania

Get Directions

00355695376667

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 18:00 SA closed
TU 09:00 – 18:00 SU closed
WE 09:00 – 18:00
TH 09:00 – 18:00
FR 09:00 – 18:00
ICDQ cover
Description Instituti i Çertifikimit të Cilësisë (ICDQ – www.icdq.al) është një kompani shqiptare e çertifikimit të cilësisë së sistemeve produkteve dhe, e cila është themeluar në 25/11/2010 dhe është rregjistruar në QKR në datë 08/02/2011 në NIPT L11408024U. Zyra qëndrore e kompanisë ndodhet në Pallatin e Kulturës, Kati i Parë, Tiranë.
ICDQ është pjesë e grupit CDQ Group (www.icdqgroup.com), i cili përfshin zyra në Shqipëri, Itali, Spanjë dhe Peru si dhe ka aktivitet edhe në vende të tjera si Kosovë, Argjentinë, Slloveni dhe Portugali. Ajo përfaqëson një organizëm çertifikimi të pavarur për sistemet e menaxhimit të cilësisë, ambientit, produktit, sigurisë ushqimore dhe sigurisë në punë, që funksionon në respekt të plotë të normave ndërkombëtare dhe në veçanti duke respektuar kodin e mirëfunksionimit të organizmave të çertifikimit UNI EN ISO/IEC 17021 dhe UNI CEI EN 45011 (ISO 17065) dhe mbi të gjitha duke respektuar plotësisht parimet e transparencës, profesionalitetit, kompetencës, privacy dhe paanshmërisë.
Fillimi i aktivitetit në Shqipëri daton në vitin 2007, ku u planifikua një projekt për çertifikimin e operatorëve në bujqësi dhe peshkim. Gjatë këtyre viteve aktivitet, ICDQ është një ndër trupat e çertifikimit lider në Shqipëri, me më shumë se 200 kompani të çertifikuara aktualisht, ndërsa duke konsideruar klientët e të gjithë viteve numri është shumë më i madh. Arritjet janë rezultat i punës së një stafi të kualifikuar shqiptar me njohuritë ë duhura që ndërvepron në mënyrë efikase me klientët dhe bashkëpunëtorët tanë. Gjithashtu, ICDQ bashkëpunon edhe me një numër të konsiderueshëm auditorësh italianë dhe spanjollë të cilët ndihmojnë edhe në kualifikimin e vazhdueshëm të stafit të kompanisë.
ICDQ është e akredituar nga ESYD (Enti Grek i Akreditimit). Detaje mbi sektorët, çertifikatat ISO të akredituara si dhe kodet mund ti gjeni në website të ESYD (www.esyd.gr).
  • Culture Palace, K I, Skenderbej Square, 2, Tirana, 1001, Albania
  • Get Directions

Similar places nearby