We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
IFP - Institute for Financial Policy

IFP - Institute for Financial Policy

5 Stefanovicova, Bratislava, 81782, Slovakia

Get Directions

+421-2-5958 2512

Categories
Work hours Add information
About Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva financií. Príspevky na tejto fanpage nie sú oficiálnou komunikáciou IFP.
IFP - Institute for Financial Policy cover
Mission Poslaním IFP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

The IFP’s mission is to provide reliable macroeconomic, tax, expenditure, fiscal and financial markets analyses and forecasts for the Slovak government and public. It also serves as a policy arm of the Finance Ministry.
Description IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom finančnom trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu, penziám či trhu práce, z pohľadu ministerstva financií.

IFP consists of three units. Macroeconomic Department (IFP1) analyses and forecasts development of the Slovak economy, e. g. GDP growth, inflation or unemployment. It looks into financial markets and financing of the Slovak government debt. Tax and Fiscal Department (IFP2) analyses and forecasts revenues of the public budgets (taxes and social insurance), fiscal policy, public finance and its sustainability. Structural and Expenditure Policies Department (IFP3) analyses government expenditure and structural policies, e. g. education, health, pensions or labour market, from the Finance Ministry’s perspective.

Similar places nearby