We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
IMI Radio

IMI Radio

ul. Jagiellońska 54, Praga, 03-463, Poland

Get Directions

+4822 253 81 35

Categories
Work hours Add information
About internetowe radio dla imigrantów.
IMI Radio cover
Description Internetowe radio dla imigrantów w ramach Centrum Wielokulturowego w Warszawie
W ramach radia planowane są:

- prezentacja różnorodności kulturowej środowisk imigranckich, kultur mniejszości narodowych i etnicznych

-debaty, rozmowy: integracja lokalna (problemy i dobre praktyki polskich miast, o czym się rozmawia w Komisji Dialogu Społecznego itp): Warszawa i Polska oczami cudzoziemców

-audycje muzyczne, z naciskiem na muzykę etniczną

-programy informacyjne w kilku językach: polski, francuski, angielski, wietnamski, ukraiński, rosyjski (o wydarzeniach i imprezach środowisk imigranckich)

-rozmowy z liderami środowisk migranckich, także z tymi, którzy którzy osiągnęli sukces
-cotygodniowa audycja: „mówię o swoim kraju"
-nowe pomysły są mile widziane

_______________________

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

W latach 2014-2015.IMI Radio było projektem Fundacji "Inna Przestrzeń". Od 2016 Centrum Wielokulturowe w Warszawie zarządza projektem.
Founded Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Similar places nearby