We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Immaculate Conception Parish Novaliches

Immaculate Conception Parish Novaliches

Greenfields III Subdivision, Brgy. San Agustin Novaliches, Quezon City, Quezon City, 1123, Philippines

Get Directions

+63 2 936 5305

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Immaculate Conception ParishLocated at Greenfields 3 Novaliches, Q.C.
Immaculate Conception Parish Novaliches cover
Mission Bilang sambayanan ng Parokya ng Immaculate Conception itinataya namin ang aming sarili s aktibong pakikilahok, pagsaksi, pagkilos at paglilingkod ng tapat sa PANGINOON at para sa kabutihan, kaunlaran at kabanalan ng bawat isa. Sisikapin naming maisagawa at maisabuhay ang buo at pinagbagong pagpapahayag ng MABUTING BALITA. akayin namin ang bawat isa, pagtutuunan ng pansin, lalona ang higit na nangangailangan tungo sa pagsulong at pagpapaunlad ng KAPITBAHAYANG KRISTYANO.
Description Add information
  • Greenfields III Subdivision, Brgy. San Agustin Novaliches, Quezon City, Quezon City, 1123, Philippines
  • Get Directions

Similar places nearby