We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet

Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet

48-as tér 1., Pécs, 7622, Hungary

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet cover
Description Az információs társadalom megvalósítása ma már szerte Európában a kormányzatok és a nemzetközi szervezetek kitüntetett cselekvési programjává lépett elő. Ez a stratégiai jelentőségű társadalmi folyamat számos feladat megoldását igényli a jogalkotás, a jogalkalmazás és a jogtudományi kutatások terén is. A technológiai és gazdasági konvergencia, az informatikával, a hírközléssel és a média tartalmával kapcsolatos problémák szerves összefonódása szükségessé teszi a műszaki, közgazdasági és jogi kérdések együttes kezelését, rendszerszemléletű tárgyalását.

Az infokommunikációs jog, azaz az informatikai jog, a hírközlési jog és a médiajog gyakorlati jelentőségének az érintett szektorok gazdasági súlyához igazodó növekedésével párhuzamosan kialakul az igény a felmerülő kérdések tudományos feldolgozására, és alakulóban van az ezt megvalósítani képes kutatói kör. Számos külföldi példa (szakmai periodikák, rendezvények, kutatóintézetek) mutatja, hogy az infokommunikációs jog kiváló terület a tudományos kutatás számára. Annak érdekében, hogy a szakterület jelentőségének megfelelő színvonalat és hatékonyságot szavatolhassunk, úgy véljük, szükség van az infokommunikációs jogi kutatások és szakmai továbbképzések kutatóintézeti keretekben történő összefogására.

Az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet oktatási, kutatási és szakértői tevékenységet folytat az informatikai és kommunikációs technológia társadalmi és jogi összefüggéseivel kapcsolatban. Ezen belül kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a jogalkotás és jogalkalmazás támogatását igényes elméleti munkán alapuló szakmai anyagokkal.
Founded 2004

Similar places nearby