We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Institut úzkosti / Institute of Anxiety

Institut úzkosti / Institute of Anxiety

Prague, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Mluvit o úzkosti naší společnosti neznamená ji zvětšovat, ale činit ji snesitelnou a směřovat k odstranění její příčiny.

Speaking about anxiety in our society does not mean enlarging it, but making it bearable and moving towards eliminat
Institut úzkosti / Institute of Anxiety cover
Mission * for English please scroll down *

MISE INSTITUTU ÚZKOSTI:
- nedrží pevné skupenství
- mění tvar, náladu i barvu podle toho, co jej právě naplňuje
- mluví různou řečí: šeptá, koktá, křičí, mluví beze slov
- je pozorným uchem, naslouchá a důvěřuje úzkosti
- je vysílačem, podává zprávu o tom, co slyší ucho
- sonduje tajně i veřejně
- chápe úzkost jako přemnožený druh, z čehož se snaží vyvozovat závěry
- nevěří brýlím
- raději důvěřuje vlastnímu pohledu
- má mnoho očí, z nichž každé vidí jinak a něco jiného
- přijímá a generuje
- sbírá a zpracovává, archivuje i tvoří
- třídí chaos, ztrácí se v řádu
- naviguje, jinak by sám ztratil orientaci
- hledá možnosti úniku, revolty i změny
- buduje štíty i zbraně proti násilí
- přebírá roli pacienta i terapeuta
- s terapií pro něj práce nekončí, usiluje o systémovou změnu
- je otevřen všem živočišným i rostlinným druhům, neživým věcem i vybudovaným identitám
- chce být hostitelem pro ty, kteří jsou společností nazíráni jako paraziti
- povolává ty, kteří nemohou spát
- je netrpělivý, nemá čas čekat, sám sebe zrychluje, až do momentu kolapsu
- jeho členská základna se přirozeně rozrůstá a mění
- je sítí, která propojuje funkční iniciativy a organizace a individuální, umělecké výpovědi
- je místností, společenstvím, strukturou, příběhem....
- je divadelní platformou, na které se představuje úzkost světa v její rozmanitosti a šíři
- je kanceláří bez vnitřní hierarchie a s pravidly měnícími se za pochodu
- vyzdvihuje individuální příběhy a vize nad obecně známými, kolektivně přijímanými
- zve ty, kteří nepřijímají pasivně nespravedlnosti světa
- vyvolává závrať, kterou sám trpí
- zkoumá únavu svojí i únavu druhých
- je tu i pro děti, jejich hlasu dává nepokrytě větší váhu


* English *

MISSION STATEMENT:
- does not have a steady state
- changes form, mood, and also color depending on what is currently in it
- uses a range of speech: whispers, stutters, yells, and speaks without words
- is an attentive e
Description Add information
Founded 2018

Similar places nearby