We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Mūkusalas 3, Riga, LV-1423, Latvia

Get Directions

(371) 67229017

Now CLOSED
Work hours
MO 10:00 – 17:00 SA closed
TU 10:00 – 17:00 SU closed
WE 10:00 – 17:00
TH 10:00 – 17:00
FR 10:00 – 17:00
About Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia (ILFA)
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts cover
Description www.lulfmi.lv

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts" (LU LFMI) pašreizējā statusā pastāv kopš 2006. gada. Tomēr institūta ir vēsture ir daudz senāka; tā saknes saistītas ar 1924. gadā dibināto Latviešu folkloras krātuvi un 1935. gadā izveidoto Valodas krātuvi, uz kā bāzes 1946. gadā tika nodibināts Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts. Ar šādu nosaukumu tas darbojās līdz 1991. gada beigām, kad institūts sadalījās, izveidojot divas patstāvīgās institūcijas: Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu valodas institūtu.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs.

LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā. LU LFMI pārziņā ir viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras materiālu krājumiem pasaulē — Latviešu folkloras krātuves kolekcija.

The research activities include the examination of Latvian literature in the contexts of the historical Baltic space as well as of comparative literature, the studies of Latvian folklore, and the analyses of historical and current trends in the development of Latvian theatre, cinema, and music. The main research units of the Institute are the Department of History of Literature, the Department of Theory of Literature, the Department of Theatre, Cinema, and Music, and the Archives of Latvian Folklore.

A significant
Categories

Similar places nearby