We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Institutt for Anvendt Atferdsanalyse

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse

Vågsmyrgata 20, Stavanger, 4020, Norway

Get Directions

51584696

Categories
Work hours Add information
About IAA holder til på Hinna i Stavanger. Vi tilbyr avlastning, boligtrening, undervisning og barnehage for barn med lærevansker, arbeidstrening og veiledning m.m.
Institutt for Anvendt Atferdsanalyse cover
Description Barnehage:
IAA driver en barnehage på Hinna i Stavanger.Viktige målsetninger for barnets læring og utvikling i barnehagen er språkferdigheter, lekeferdigheter, selvstendighetsferdigheter og sosial kompetanse. Individuelle forpliktende målsetninger vil bli utarbeidet sammen med foreldrene og vil bli nedfelt i hvert enkelt barns aktivitets- og opplæringsplan.
Vi arbeider målrettet for at barna skal tilegne seg de ferdigheter som er nødvendige for at de skal kunne fungere best mulig hjemme, i barnehagen og blant jevnaldrende. Vi vil etablere et nært og forpliktende samarbeid med foreldre og hjemkommune om overføring til lokal barnehage eller skole der dette er til barnets beste..
IAA vil også kunne tilby veiledning og oppfølging av barn som går i vanlig barnehage. Det må da legges opp til et spesialpedagogisk og metodisk arbeid overfor det enkelte barn som bygger på prinsippene for tidlig intervensjon.

Undervisning:
IAA kan tilby veiledning til spesialpedagoger, lærere og miljøterapeuter i grunnskoler og videregående skoler.

Avlastning:
IAA driver avlastning/botrening i Stavanger. Avlastning kan tilbys foreldre som har barn i vår barnehage, eller andre som ønsker et avlastningstilbud med innhold i form av trening og læring. Vi vil tilstrebe høy grad av foreldermedvirkning i utforming av avlastningstilbud. Vi kan også tilby avlastning og miljøarbeid i hjemmet, barnevaktsordning samt veiledning til foreldre, søsken og familie.
Founded 06/15/2001

Similar places nearby