We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Instytut Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego

Paderewskiego 8, Poznan, 61-770, Poland

Get Directions

61 307 14 27

Work hours Add information
About Instytut stworzyliśmy z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach, aby pomóc im w prowadzeniu biznesów poprzez dostarczanie wiedzy.
Instytut Biznesu Rodzinnego cover
Mission Naszym głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w Wielkopolsce oraz w całym kraju w zakresie istotności problematyki firm rodzinnych poprzez prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych, rozwój wiedzy i wymianę doświadczeń krajowych i zagranicznych.
Description Instytut Biznesu Rodzinnego powstał z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej, zaangażowanej zarówno naukowo jak i biznesowo w tematykę przedsiębiorczości rodzinnej. Sama prowadzi firmę rodzinną (Business Discovery) wspierającą inne firmy rodzinne w kreowaniu strategii długotrwałego rozwoju.

Instytut stworzyliśmy z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach - aby pomóc im w prowadzeniu biznesów poprzez dostarczanie wiedzy ze światowych trendów zarządzania firmą rodzinną czy wynikającej z prowadzonych przez nas badań własnych dotyczących specyficznych wyzwań przed jakimi stoją rodzime firmy.

Drugim, nie mniej ważnym polem naszych aktywności jest dydaktyka. Chcemy, by studenci Wyższych Szkół Bankowych mieli dedykowane programy edukacyjne zwiększające ich stopień przygotowania do prowadzenia biznesów rodzinnych.

Do naszych podstawowych zadań jako członków Instytutu Biznesu Rodzinnego należy też organizowanie spotkań eksperckich, na których poruszane są kwestie bliskie przedsiębiorstwom rodzinnym, jak również prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie partnerów biznesowych.
Founded 10/14/2011
Categories

Upcoming events

Similar places nearby