We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
intellige

intellige

Dúbravská cesta 2, Bratislava, 84104, Slovakia

Get Directions

+421948454960

Categories
Work hours Add information
intellige cover
Description Intellige je technologická spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou poskytujúca komplexné energetické riešenia v oblasti uskladňovania elektriny a decentralizácie jej výroby. Naše služby v danej oblasti zahŕňajú projektovanie, dodávku, montáž a správu akumulátorových systémov na uskladnenie elektriny a obnoviteľných zdrojov energie, a to buď jednotlivo alebo spolu v podobe tzv. hybridných systémov.

Spoločnosť Intellige spolupracuje s poprednými výrobcami energetických zariadení, vďaka čomu je schopná svojím zákazníkom poskytnúť technologické riešenie v najvyššej možnej kvalite s ohľadom na ekonomickú primeranosť.

Komplexnosť našich služieb spočíva v schopnosti riešiť energetické projekty z pohľadu celého spektra činností, tj. od prijatia požiadavky, cez odbornú konzultáciu, prípravu projektu, pomoc pri získani finančnej podpory, až po montáž a servis realizovaného energetického riešenia.

Oblasť pôsobenia spoločnosti Intellige:
- projektovanie, dodávka, montáž a servis akumulátorových batériových systémov od nízkokapacitných batérií pre domácnosti až po veľkokapacitné priemyselné batérie,
- projektovanie, dodávka, montáž a servis obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým fotovoltaické, veterné elektrárne a kogeneračné jednotky,
- služby v oblasti financovania z bankových zdrojov, alebo získania podpory zo štrukturálnych fondov pre implementáciu nášho riešenia,
- komplexná správa implementovaného riešenia po realizácii projektu.

Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je svojimi riešeniami prispieť k ekologizácii pri výrobe elektriny so zameraním na jej čo najefektívnejšie využitie. Naše technologické prostriedky umožňujú dokonalé využitie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov formou jej uskladnenia a následného spotrebovania v čase, keď to užívateľ potrebuje. Riešime tým teda jeden zo základných problémov výroby z obnoviteľných zdrojov, kedy k výrobe elektriny dochádza v čase nízkeho, alebo žiadneho dopytu (domáca fotovoltaická elektráreň vyrába spravidl

Similar places nearby