We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
International Business Alliance.Bulgaria

International Business Alliance.Bulgaria

3C Blake Mews, Richmond, London, TW9 3GA, United Kingdom

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About IBA provides huge benefits to a wide range of Businesses, Institutions, Associations, Charities or Sole persons all over the world.
International Business Alliance.Bulgaria cover
Mission Международен Бизнес Алианс България (International Business Alliance) е създаден с идеята за интерактивен, бърз, надежден и качествен контакт на българите със собствен бизнес във всяка една точка по света.
Мисията на IBA е да развива и подпомага българското предприемачество в световен мащаб, да съдейства и окуражава устойчивото развитие на бизнеса на българите по света.
Основна цел на IBA е да се превърне в обединяващ елемент за българите по света, като осигури на своите членове (персонално или на техните компании) точната информация, точните контакти, в точното време и да съдейства трайно за създаването и успешното развитие на техния бизнес, независимо дали става въпрос за Европа, Америка, Африка или Азия.
Изключително важен момент за IBA е и привличането на чужди компании, които имат интереси в България и биха желали да си партнират с български фирми. Това е причината IBA да се базира на съдействието на своите членове и на партньорството с различни институции по света, заявили своята подкрепа за Алианса.
Официалната медия на Алианса е международното бизнес списание @Elysium.
...
International Business Alliance Bulgaria (IBA) was created with the idea to provide interactive, quick and reliable high quality connections between Bulgarian entrepreneurs in every part of the world.
IBA’s mission is to develop and support Bulgarian entrepreneurship globally and to nurture the sustainable development of Bulgarian owned businesses around the world. Through the opportunities and services provided by IBA to its members, the Alliance aims to promote innovative and creative business thinking and to facilitate a supportive environment for the exchange of successful business models, experiences and good practices among our fellow countrymen across the continents.
The main objective of IBA is to become the unifying communication link for Bulgarians personally or through their business, by providing its members with the correct information and accurate contacts at the right
Description Идеята за създаване на глобален Алианс на българското предприемачество в международен мащаб, е на Мирослав Богданцалиев и Паола Минекова. Самите те са пример за ефикасен алианс на двама българи, реализирали се успешно извън България – единият с изключително проспериращ бизнес, а другият - с ексклузивна артистична кариера.
Мирослав Богданцалиев и Паола Минекова създават IBA, вярвайки, че това е модерният и интелигентен начин българи със собствен бизнес от целия свят да се срещнат, да общуват, да представят себе си и дейността си, да споделят своите таланти, постижения, идеи и проекти, да намерят нови възможности на глобално ниво.
...
The idea to create a global Аlliance of Bulgarian entrepreneurship on an international scale belongs to Miroslav Bogdantsaliev and Paola Minekov. They themselves are an example of an efficient alliance of two Bulgarians who have succeeded internationally - Miroslav as the owner of some extremely businesses and Paola as an Artist with an exclusive artistic career.
Miroslav Bogdantsaliev and Paola Minekov created IBA believing that this is the modern and intelligent way for Bulgarians entrepreneurs all over the world to meet, communicate, present themselves and their work, share their talents, achievements, ideas and projects and find new opportunities on a global scale.
  • 3C Blake Mews, Richmond, London, TW9 3GA, United Kingdom
  • Get Directions

Similar places nearby