We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
IPAK - Mladost Gradi Budućnost

IPAK - Mladost Gradi Budućnost

1. inžinjerijske brigade bb, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

+ 387 35 299 027

Work hours Add information
IPAK - Mladost Gradi Budućnost cover
Mission IPAK nudi mladima i mladim odraslim osobama u BiH prostor za društveno učešće (participaciju).

Putem ponuda za organizovanje slobodnog vremena i izvanškolskih obrazovnih aktivnosti potpomaže se socijalno, društveno-političko kao i kulturno i ekološko učenje. Lični razvoj svakog mladog čovjeka/svakog mladog odraslog čovjeka je pri tome najvažniji.

Sve ove aktivnosti se dešavaju u našim interkulturnim omladinskim centrima (otvoreni rad sa mladima), u grupama, na seminarima i kursevima, internacionalnim omladinskim susretima, kulturnim događajima i projektnom radu kojeg sami određujemo.

Cilj je aktivno oblikovanje pluralnog, multikulturnog civilnog društva u Bosni i Hercegovini kao i aktivno praćenje evropskog integracionog procesa. Zato IPAK podržava osnivanje i rad omladinskih zastupništava, npr. omladinskih grupa na regionalnom i internacionalnom nivou ili omladinskih parlamenata.

Naš rad podržavaju strani i internacionalni volonteri/dobrovoljci kojima svake godine stavljamo na raspolaganje dobre mogućnosti za rad i stručno praćenje.
Description Add information
Categories
  • 1. inžinjerijske brigade bb, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions

Similar places nearby