We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak, Bagcılar, 34218, Turkey

Get Directions

02124470030

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Bu sayfa, bahsi geçen kurum/kuruluşu resmi olarak temsil etmemektedir.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi cover
Description İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (AYM Md.125)
İdari makamların idare hukuku kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı kurumu.

İdare Mahkemeleri:
Genel idari yargı alanında ilk derece (hüküm) mahkemeleri olup kanunlarla başka yargı yerleri ile vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen iptal davalarını, tam yargı davalarını, genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve kanunla verilen diğer işleri çözümler.
İdare mahkemelerinin tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İdare mahkemelerinin kurul halinde verdikleri kararlara karşı da Danıştay’a başvurma olanağı vardır.

Vergi Mahkemeleri:
Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları; bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.
Vergi mahkemelerinin kurul halinde vermiş olduğu kararlara karşı Danıştay’a, tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı ise bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

Bölge İdare Mahkemeleri:
İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazlar ile idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkacak görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyerek kesin karara bağlamaktır.
Gerek bölge idare mahkemelerinde, gerek idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyeler hakim statüsüne sahiptirler ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca göreve alınırlar. Ankara, İstanbul ve İzmir bölge idare mahkemesi başkanlıklarına Danıştay üyeleri getirilebilir; ancak bu görevlere getirilen Danıştay üyelerinin her türlü hakları saklıdır.
  • Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak, Bagcılar, 34218, Turkey
  • Get Directions

Similar places nearby