We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
It Lulke Wiif

It Lulke Wiif

Noordersingel 5, Bergum, 9251 BL, Netherlands

Get Directions

06-46232022

Categories
Work hours Add information
About It Lulke Wiif, speciaal bier ût de Fryske Wâlden
It Lulke Wiif cover
Description Brouwerij De Freonskip is yn hannen fan alve freonen dy't al

hiel wat jierren mei elkoar troch ut libben gean en dy't allegearre

foar ivich ferbûn binne mei de Fryske Wâlden.

De namme fan it bier IT LULKE WIIF is foar in oantal fan dy manlju

hiel persoanlik, dy ha der alle dagen mei te krijen. Ut respekt foar dy freonen

en foar eltse keardel dy't him hjiryn fine kin is der dit bier.

Sa kin wat lulks dochs nog hiel noflik wêze.

Foar dy pear dy't harren hjirre net yn fine kinne, ast it mar faak genôch drinkst dan komt dat fansels.

Similar places nearby