We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ITJob Training Center

ITJob Training Center

Davit Anhaght 23/5, Yerevan, Armenia

Get Directions

+(374) 60 700 200

Categories
Work hours Add information
About We organize and provide both Front End and Back End Trainings which will mainly give students high-grade practical knowledge at Upper Intermediate level.
ITJob Training Center cover
Mission To provide superior quality education services and to help individuals who want to learn programming to identify and achieve their development, growth and career goals.
Description Ուրախ ենք Ձեզ տեղեկացնել, որ ItJob.am-ը սկսում է նոր ծրագիր՝ ծրագրավորման 3-ամսյա դասընթացներ սկսնաների համար: Նպատակն է ոչ միայն տեսական, այլև գլխավորապես պրակտիկ գիտելիքների փոխանցմամբ անել այնպես, որ շրջանավարտները՝ դասընթացի ավարտից հետո, կարողանան աշխատել ՏՏ ոլորտում։
Անցկացվելու են Front End և Back End ծրագրավորման դասընթացներ։ Խմբերը ձևավորվելու են 3 ամիսը մեկ։

Front End ծրագրավորման դասընթացն արժե 50000 դրամ ամսական՝ տևողությունը 3 ամիս։
Back End ծրագրավորման դասընթացը նույնպես տևելու է 3 ամիս՝ ամսական վճարը՝ 70000 դրամ։
Ինչպես նաև դասընթացների վերջում անցկացվելու է թեստավորում և շրջանավարտներին տրվելու են հավաստագրեր։

Similar places nearby