We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Rumińskiego 6, Bydgoszcz, 85-030, Poland

Get Directions

52 3222279

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 15:00
FR 08:00 – 14:00
Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego cover
Description Izby Przemysłowo-Handlowe są najbardziej znanymi i wpływowymi organizacjami na świecie a w krajach Unii Europejskiej praktycznie decydują o obliczu gospodarki. W naszym regionie Kujawsko-Pomorskim Izba powstała w 1875r. jako izba niemiecka ale z bardzo silnymi wpływami polskich przedsiębiorców. Od 1920 roku była to już w pełni organizacja polska, która miała ogromny wpływ na odbudowę i rozwój Polski północnej do 1939 roku. Po wojnie w 1950 r. izby rozwiązano ponieważ zagrażały swoją niezależnością zcentralizowanej władzy. W ich miejsce ustanowiono Polską Izbę Handlu Zagranicznego promującą głównie eksport przedsiębiorstw państwowych. Nie spełniała ona oczekiwań odradzającej się przedsiębiorczości prywatnej, która wymogła na władzy ponowne powołanie w 1989 roku niezależnych izb przemysłowo-handlowych

Nasza Izba jest najbardziej demokratyczną i neutralną politycznie organizacją.

Każda firma członkowska niezależnie od wielkości ma równe prawa i taki sam wpływ na politykę Izby. Ustawa gwarantuje wszystkim przedsiębiorcom- za pośrednictwem naszej Izby wpływ na każdy szczebel władzy państwowej i samorządowej. Izba deklaruje obronę interesów członków w dziedzinach:

interpretacji prawa o zamówieniach publicznych przez władze wszystkich szczebli tak aby firmy lokalne miały jak największe szanse uczestnictwa w realizacji inwestycji podlegających przetargom,
ułatwień dla rozwoju i finansowania lokalnej przedsiębiorczości ze strony rad gmin, organizacji pomocy dla małych i średnich ich przedsiębiorstw i banków,
jak najszerszego wpływu na kształt prawa gospodarczego a szczególnie podatkowego poprzez stałe oddziaływanie na parlamentarzystów i administrację centralną,
walki z nieuczciwą konkurencją szczególnie taką, która godzi w interesy członków prowadzących rzetelną działalność gospodarczą tworzenie konkurencyjnych związków przedsiębiorców lokalnych gwarantujące im trwały rozwój.

JESTEŚMY ZNANI NA CAŁYM ŚWIECIE

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko
Products Nasze Usługi

• Usługi archiwalne
• Konsultacje i wdrażanie systemów zarządzania jakością
• Wycena obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń, środków transportu
• Orzecznictwo, ocena stanu technicznego
• Projekty techniczne i ekspertyzy
• Tłumaczenie tekstów technicznych i ustne
• Opracowania z zakresu ochrony środowiska
• Kosztorysy i weryfikacja kosztorysów wszystkich branż
• Inwentaryzacje
• Legalizacja dokumentów handlowych

Similar places nearby