We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
JASMA

JASMA

Riga, LV 1011, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālā apvienība
JASMA cover
Mission Развитие потенциала молодёжи.

Jaunatnes potenciāla attīstīšana.
Description RU / LV / ENG

Мы верим, что образование молодёжи способствует развитию общества.

Мы занимаемся неформальным образование молодёжи – реализуем местные и международные проекты, поддерживаем молодёжные инициативы, информируем о возможностях, участвуем в волонтёрской работе, а также проводим различные мероприятия: тренинги, вечера кино и настольных игр, мастерские, походы и многое другое. Наши мероприятия в основном открытые и бесплатные для участников.

Если вы хотите узнать о нас больше или обратиться к нам с идей – пишите jasma@jasma.lv

***
Mēs ticam, ka jaunatnes izglītība veicina sabiedrības attīstību.

Mēs nodarbojāmies ar jaunatnes neformālo izglītību – īstenojam vietējus un starptautiskus projektus, sniedzam atbalstu jauniešu iniciatīvām, informējam par iespējām, piedalāmies brīvprātīgajā darbā, kā arī rīkojam dažādus pasākumus: apmācības, kino un galda spēļu vakarus, darbnīcas, pārgājienus un daudz ko citu. Mūsu pasākumi lielākoties ir atvērti un bezmaksas.

Ja jūs vēlāties uzzināt par mums vairāk vai pārrunāt kādu ideju – rakstiet mums jasma@jasma.lv

***
We believe that youth education promotes the development of society.

We deal with non-formal education for young people - implement national and international projects, support youth initiatives, inform about opportunities, participate in volunteer work, as well as perform variety of activities: trainings, movie and board games nights, workshops, hikes and more. Our activities mainly are open and free for participants.

If you want to learn more about us or contact us with ideas - send us an e-mail: jasma@jasma.lv
Awards LJP Ziemas Sessijas 2014 pateicības raksts nominācijā “Par ieguldījumu jauniešu integrācijā”

RD IKSD Jaunatnes līdzdalības balvas pateicības raksts nominācijā "Par ieguldījumu jauniešu integrācijā": par kultūru daudzveidību un vienojošo dzirksti darbā ar jauniešiem. 2014

Самый творческий проект в программе "Молодёжь в Действии" 2008.

Radošākais projekts programmā "Jaunatne darbībā" 2008.
Founded 4/08/2004

Similar places nearby