We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Jauniešu centrs 4

Jauniešu centrs 4

Kārsavas iela 4, Preili, LV 5301, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 13:00 – 17:00 SA closed
TU 13:00 – 17:00 SU closed
WE 13:00 – 20:00
TH 13:00 – 20:00
FR 13:00 – 20:00
About Preiļu novada JAUNIEŠU CENTRS 4
Kārsavas iela 4
Preiļi
Jauniešu centrs 4 cover
Mission Jauniešu centra mērķis - atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Description Jauniešu centra uzdevumi:

1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5.sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
6. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
7. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
8. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas, seminārus, lekcijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;
11. sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.
Founded 2015.gada 6.marts
Products mūzika, māksla, kultūra, nefomālā izglītība, sports, brīvprātīgais darbs, sarunas, iesaistīšanās, pasākumi, brīvais laiks, līdzdarbošanās

Similar places nearby