We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc.

JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc.

New Haven (CT), 06515, United States

Get Directions

(203) 415-7776

Work hours Add information
About JAV LB veikia nuo 1951 m., organizacinį branduolį sudaro 57 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.
JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc. cover
Description JAV LB:

– organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą,
– dirba kartu su visais lietuvių sambūriais,
– informuoja nelietuvius apie lietuvius ir Lietuvą liečiančius reikalus,
– rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga,
– aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje,
– palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų.
Founded 1951 m.
Categories

Similar places nearby