JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc.

JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc.

43 Anthony St, New Haven (CT), 06515, United States

Get Directions

(203) 415-7776

Categories
Work hours Add information
About

JAV LB veikia nuo 1951 m., organizacinį branduolį sudaro 57 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc. cover
Description

JAV LB:

– organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą,
– dirba kartu su visais lietuvių sambūriais,
– informuoja nelietuvius apie lietuvius ir Lietuvą liečiančius reikalus,
– rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga,
– aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje,
– palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų.

Founded 1951 m.
Similar places nearby