We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Jayne Mathias Homeopath

Jayne Mathias Homeopath

5 Parc-yr-Onnen, Dinas, SA42 0SU, United Kingdom

Get Directions

07837802778

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Jayne Mathias Homeopath cover
Description Jayne Mathias RSHom
Graddiais fel homeopath o Ysgol Homeopatheg Cymru ym mis Mehefin 2013, ac rwy’n aelod cofrestredig o Gymdeithas yr Homeopathiaid (RSHom) – sy’n golygu fy mod i hefyd yn perthyn i gofrestr drwyddedig Awdurdod Safonau Proffesiynol.

Rwy’n ymarfer o’m cartref ym mhentref Dinas yn Sir Benfro, ac rwy hefyd yn gallu ymweld â chleifion yn eu cartrefi nhw. Galla’ i hefyd roi cyflwyniad neu gynnal cwrs ar homeopathi yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad, mae croeso ichi gysylltu â mi.

I qualified as a homeopath from the Welsh School of Homeopathy in June 2013, and I am a registered member of the Society of Homeopaths (RSHom) – which also means that I belong to a Professional Standards Authority accredited register.

I practise from my home in Dinas in Pembrokeshire, and I also do home visits. I’m also available to provide presentations, talks and courses on homeopathy in Welsh or English.

For more information or to make an appointment, please contact me.

Similar places nearby