We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Wojska Polskiego 61 B, Grajewo, 19-200, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU 17:00 – 18:00 SU closed
WE closed
TH closed
FR closed
About ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktor Konopka ps. "Grom"
Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo cover
Mission Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.

Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim.

Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej.

Wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.

Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
Description ZBIÓRKI ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK O GODZINIE 17.00
Founded 12/05/1995
Products Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:

•systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
•comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
•centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
•centralne obozy spadochronowe;
•letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
•szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
•zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
•udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
•marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
•spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.
Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Similar places nearby