We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
JSDH Meziměstí

JSDH Meziměstí

5.května, Mezimesti, 54981, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Jednotka sboru dobrovolných hasičů Meziměstí - JPO III
JSDH Meziměstí cover
Description Vznik JSDH Meziměstí

Město Meziměstí na základě usnesení Zastupitelstva města Meziměstí

Č.5/2003 ze dne 13.5.2003,vydaného na základě ustanovení § 68

Odst.1 Zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů zřídilo dnem 1.6.2003

JEDNOTKU POŽÁRNÍ OCHRANY III.
Founded 13.5.2003

Similar places nearby