We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov

Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov

Lbosín 2, Divisov, 25726, Czech Republic

Get Directions

+420 721 851 792

Categories
Work hours Add information
About Prezentace skautského střediska Fr. Konáše Benešov, jeho činnosti a oddílů.
Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov cover
Mission Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.
Description Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s. v současnosti zastřešuje 4 oddíly, z toho 3 dětské a 1 klub oldskautů. Dva dětské oddíly (1. chlapecký a 7. dívčí) působí v Benešově (klubovnu mají v Dukelské ulici za základní školou), jeden oddíl v Neveklově (klubovnu má za poštou v bývalém areálu Českého svazu chovatelů). Klub odlskautů je benešovský. Celkový počet členů střediska se pohybuje nad hranicí jednoho sta, přičemž dětské oddíly tvoří přibližně 85 - 90% z tohoto počtu, cca 70% jsou pak děti.
Founded 28. prosince 1989

Similar places nearby