We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning & KU BabyLab

Center for Tidlig Indsats og Familieforskning & KU BabyLab

Øster Farimagsgade 2A, Copenhagen, 1353, Denmark

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Københavns Universitets Babylab blev oprettet i 2005 som en eksperimentel forskningsenhed under Center for Spæd- og Småbørn.
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning & KU BabyLab cover
Description Forskningen i Babylabbet fokuserer både teoretisk og empirisk på kognitive og socioemotionelle udviklingsprocesser hos spædbarn og forældre i løbet af barnets første leveår og søger bl.a. at belyse følgende spørgsmål:

Hvordan regulerer barn og omsorgsperson både sig selv og hinanden i interaktioner?
Hvordan deler og skaber barn og omsorgsperson en fælles oplevelsesmæssige betydning og mening før sproget er udviklet?
Hvordan hænger disse tidlige fælles præ-verbale betydningsdannelser sammen med barnets senere kognitive og socioemotionelle udvikling?

I udforskningen af disse spørgsmål lægges hovedvægten på eksperimentel og longitudinel forskning i udviklingsprocesserne i den tidlige mor-barn interaktion indenfor kerneområderne betydningsdannelse, intersubjektivitet og affektregulering/tilknytning. Teoretisk er arbejdet forankret i det integrerende udviklingspsykopatologiske perspektiv og tager afsæt i psykodynamiske teorier, tilknytningsteori, fænomenologi og kognitive sprogteorier.

_____________________

Copenhagen University Babylab, Centre for Infant Research (CIR) was formed in 2005. The research of the BabyLab focuses on the cognitive and emotional developmental processes of infants and parents during the child's first years of living and aims at exploring the following questions:
•How does infant and caregiver attune to each other and regulate both self and other in social interactions?
•How do the infant and the caregiver co-create and develop a shared meaning in interactive pre-verbal experiences?
•How are these early pre-verbal co-created meanings related to later cognitive and socioemotionel infant development?

These questions are explored through empirical research in developmental processes of the early mother-child interaction within these key areas: Formation of meaning, intersubjectivity and affect regulation/attachment.

The research is cross-disciplinary, anchored theoretically in the Developmental Psychopathology perspective and informed by psy
Founded 2005

Similar places nearby