We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kỹ năng sống dành cho trẻ em

Kỹ năng sống dành cho trẻ em

57 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Hue, 530000, Vietnam

Get Directions

+84 23403933377

Categories
Work hours Add information
About Chương trình này gồm chuỗi các khóa rèn luyện theo 3 cấp độ nhằm tạo thói quen và lối sống tích cực dành cho trẻ em.
Kỹ năng sống dành cho trẻ em cover
Mission - Thúc đẩy việc định hướng, xây dựng và thực hành các kỹ năng-giá trị sống tích cực của trẻ em và phụ huynh;
-Nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực thi quyền trẻ em trong các gia đình
Description Chương trình Rèn luyện kỹ năng sống dành cho trẻ em (KNS) do Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes) chủ trì. KNS cung cấp chuỗi các khóa rèn luyện kỹ năng nhằm giúp trẻ em có thói quen và lối sống chủ động, tích cực.

KNS tuyển chọn các em có độ tuổi từ 6 đến dưới 16 tuổi để đưa vào các khóa rèn luyện theo 2 nhóm tuổi. Nhóm tuổi từ 6 đến 12 được gọi là Nhí; nhóm tuổi từ 13 đến dưới 16 được gọi là Nhố.

SINH HOẠT: Mỗi tuần, các em sẽ tham gia sinh hoạt 1 buổi vào Chủ nhật (khoảng 120 phút) gồm các hoạt động vui chơi, tìm hiểu, chia sẻ, lập kế hoạch.

RÈN LUYỆN: Thời gian còn lại trong tuần, các em là người chủ động thực hiện các dự định của mình, có sự theo dõi, hỗ trợ của phụ huynh.

SỔ VIỆC TỐT: Đây là phương tiện giúp các em tự theo dõi quá trình rèn luyện của mình. Các em sẽ ghi chép hàng ngày những việc tốt của mình. Phụ huynh trong quá trình đó sẽ hỗ trợ các em phát hiện ra những việc tốt của con em và hướng dẫn cho em gọi tên được việc tốt đó để ghi vào sổ.

Sổ việc tốt cũng là phương tiện liên lạc giữa phụ huynh và Codes để giúp quá trình hướng dẫn các em rèn luyện đạt hiệu quả.

QUYỀN TRẺ EM: "Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em" là nguyên tắc hàng đầu mà Codes thực hành trong các hoạt động dành cho trẻ em. Những hiểu biết về quyền được Codes trang bị cho cả trẻ em và phụ huynh trong quá trình tham gia. Codes có chính sách dành riêng trong việc bảo vệ trẻ em áp dụng cho thành viên và đối tác tham gia.

DẪN ĐƯỜNG: Các khóa rèn luyện với các chủ đề dẫn đường để giúp cho các em thiết lập được nền tảng thói quen tích cực. Chương trình chính gồm chuỗi khóa học 3 cấp độ, với các chủ đề dẫn đường: (1) Giao tiếp hiệu quả; (2) Tư duy tích cực; (3) Quản lý bản thân. Mỗi cấp độ được rèn luyện trong thời gian 8 tuần. Sau khi hoàn thành 3 cấp độ này, các em có cơ hội tham gia sinh hoạt lâu dài trong môi trường Codes với các hoạt động tương tác rộng và tăng sự nhạy bén. Câu lạc bộ trẻ em sẽ được thành lập dựa trên nhu cầu của các em.

PHỤ HUYNH: Các khóa rè
Founded Codes Việt Nam
Products - Rèn luyện kỹ năng sống
- Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
- Thúc đẩy trách nhiệm xã hội

Similar places nearby