We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
K50 Urban Forestry

K50 Urban Forestry

Xuân Mai, Hanoi, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Tập thể lớp 50 Lâm Nghiệp Đô Thị
K50 Urban Forestry cover
Mission Đào tạo ra một thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư cảnh quan chuyên ngành quy hoạch thết kế kiến trúc cảnh quan cây xanh đô thị
Description "Lâm nghiệp đô thị" là một ngành học trực thuộc khoa Lâm học của trường đại học lâm nghiệp, được thành lập từ năm 2001 đến nay ngành đã đào tạo được 10 khóa sinh viên chuyên ngành.
50 LNĐT (khóa 2005 - 2009) là khóa học thứ 5.

Similar places nearby