We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport

Flygplatsvägen 32, Kalmar, 392 41, Sweden

Get Directions

0480-45 90 00

Categories
Work hours Add information
About Välkommen tiill vida världen från Kalmar Öland Airport!
Kalmar Öland Airport cover
Description Kalmar Öland Airport – en relativt liten flygplats med stor betydelse för regionen.
Kalmar Öland Airport spelar en central roll för vår regions tillgänglighet, attraktivitet och konkurrensförmåga. Flygplatsen skall vara med och utveckla Kalmarregionen inom tre områden - som attraktiv livsmiljö, för framgångsrika affärer och för en fördubblad besöksnäring.

En fördubblad besöksnäring
Tillsammans med destinationerna i regionen strävar vi mot målsättningen att nå en fördubblad besöksnäring till 2020. Kalmar Öland Airport spelar en viktig roll mot detta mål, eftersom utlandsmarknaderna har pekats ut som en nyckel i Strategi 2020.

Regionen som attraktiv livsmiljö
För att klara en hållbar utveckling i regionen måste inflyttning ske och i synnerhet har regionens förmåga att attrahera kvalificerad arbetskraft en nyckelroll. Flyget är betydande om den inflyttande vill ha ett rörligt arbetsliv, möjligheter till weekendresor och om man vill hålla kontakt med vänner i Sverige och utomlands.

Framgångsrika globala affärer
Näringslivet i regionen är starkt inom flera sektorer. Företagandet är småskaligt och antalet huvudkontor för medelstora och större företag i regionen är lågt. För att kunna hålla kvar företag och få nya att vilja växa här, måste kunder och marknader snabbt kunna nås med flyg.