We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP

ul. Przybyszewskiego 37A, Poznan, 60-356, Poland

Get Directions

+48 61 854 72 42

Categories
Work hours Add information
About Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych należy do najstarszych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Powstała 25 kwietnia 1920 roku.
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP cover
Description Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych należy do najstarszych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Powstała 25 kwietnia 1920 r., kiedy uchwałą Senatu Uniwersytetu Poznańskiego powierzono obowiązki organizatora i dziekana Wydziału Lekarskiego oraz profesora zwyczajnego historii i filozofii medycyny dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkół Akademickich Ministerstwa WRiOP, Adamowi Wrzoskowi (1875-1965).

Prof. A. Wrzosek prowadził wykłady z historii medycyny, propedeutyki lekarskiej i metodologii pracy naukowej. Dzięki niemu rozwijała się ożywiona działalność badawcza Katedry i Zakładu Historii Medycyny, zgromadzono specjalistyczny księgozbiór, utworzono Muzeum Historii Medycyny i czasopismo „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.
wrzosekW czasach stalinowskich prof. A. Wrzosek jako „niewygodny politycznie” został z dniem 1 września 1947 r. „przesunięty” na emeryturę, a wszystkie przez niego prowadzone zajęcia dydaktyczne zawieszono na czas nieokreślony. Katedra Historii Medycyny została reaktywowana w dniu 1 stycznia 1957 r., a jej kierownictwo powierzono prof. Wrzoskowi, który w końcu tego miesiąca scedował je na swoją córkę, doc. dr Ludmiłę Krakowiecką. W tym czasie przywrócono nauczanie historii medycyny dla medyków i stomatologów, pozbawiając jednak Zakład zajęć z propedeutyki lekarskiej, etyki lekarskiej oraz logiki medycyny.

Przejściowo, od 1 października 1970 do 28 sierpnia 1971 r., kierownikiem placówki został doc. dr hab. Mieczysław Stański, historyk, od 1958-1960 adiunkt Zakładu wykładający filozofię.

W 1971 r. Katedra i Zakład Historii Medycyny uległy likwidacji.

Jej namiastką stała się, utworzona 1 października 1978 r., Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji, którą do 30 wrzeÅ›nia 1980 r. kierował doc. Witold Włodzimierz Głowacki (od 1993 r. prof.), a od 1 października 1980 r. dr med. Roman K. Meissner, na którego wnioski władze Uczelni przekształcały placówkę kolejno: 1 października 1982 r. w Zakład Historii Medycyny

Similar places nearby