We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Katedra Prawa Handlowego UMK

Katedra Prawa Handlowego UMK

ul. Władysława Bojarskiego 3, Torun, 87-100, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:30 – 20:00 SA 07:30 – 20:00
TU 07:30 – 20:00 SU 07:30 – 20:00
WE 07:30 – 20:00
TH 07:30 – 20:00
FR 07:30 – 20:00
Katedra Prawa Handlowego UMK cover
Description Katedra Prawa Handlowego powstała w wyniku przekształceń utworzonego w 1970 r. Zakładu Prawa Obrotu Uspołecznionego. Twórcą tego Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jan Winiarz, który pełnił tę funkcję przez 13 lat. W 1983 r. nazwę Zakładu zmieniono na Zakład Prawa Gospodarczego, a jego kierownictwo objął prof. dr hab. Andrzej Rembieliński. W latach 1986-1989 kuratelę nad Zakładem sprawował prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz. W 1990 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Prawa Handlowego, a jej kierownictwo objął dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, który kierował nią do końca roku akademickiego 2016/2017. Od listopada 2017 r. kierownictwo Katedry objął dr hab. Konrad Zacharzewski, wcześniej zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego, kierowanej przez Prof. dr hab. Mirosława Bączyka.

W pierwszym okresie swego istnienia Katedra (jeszcze jako Zakład) zatrudniała - łącznie z Kierownikiem - trzech, a od końca lat siedemdziesiątych - czterech pracowników. W czasie zatrudnienia w obecnej Katedrze Prawa Handlowego czterech jej pracowników uzyskało stopnie doktora nauk prawnych (kolejno dr hab. Z. Kwaśniewski, dr Z. Gordon, dr M. Jasiakiewicz i dr A. Gierat), a jeden - stopień doktora habilitowanego (dr hab. Z. Kwaśniewski). Praca habilitacyjna dr hab. Z. Kwaśniewskiego oraz prace doktorskie dr Z. Gordona i dr M. Jasiakiewicza zostały nagrodzone w konkursie „Państwa i Prawa".

Od początku istnienia dzisiejszej Katedry Prawa Handlowego prace badawcze jej pracowników koncentrowały się na problematyce systemu umownego obrotu gospodarczego, w tym zwłaszcza w zakresie prawa przewozowego (dr hab. Z. Kwaśniewski) i inwestycji budowlanych (dr Z. Gordon) , a później także w zakresie zagadnień ogólnych (zawarcie umowy - dr M. Jasiakiewicz, odpowiedzialność kontraktowa - dr hab. Z. Kwaśniewski, dr Z. Gordon). Materią tą pracownicy Katedry zajmują się również obecnie. Od początku lat 90-tych obszar zainteresowań badawczych wszystkich pracowników Katedry
  • ul. Władysława Bojarskiego 3, Torun, 87-100, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby