We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Katedra společenských věd PF JU

Katedra společenských věd PF JU

U Tří lvů 1/A, Ceske Budejovice, 37115, Czech Republic

Get Directions

387 773 378

Work hours Add information
About Stránka KSV PF JCU slouží především jako informativní pomůcka pro studenty. Budou zde uváděny důležité změny týkající se výuky (popř. zrušení výuky), důležité informace ohledně vyhlášek a změn samotné KSV.
Katedra společenských věd PF JU cover
Mission Kdo umí, ten učí.
Description Katedra společenských věd PF JU realizuje na základě řádné akreditace studium v těchto formách:
- BAKALÁŘSKÉ TŘÍLETÉ STUDIUM studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání;

- DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ;

- DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM oboru Migration and intercultural relations". Jedná se jednooborové multidisciplinární studium, které se zaměřuje na fenomén migrace a interkulturních vztahů. Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů. Absolvent získá titul MA. Další podrobnosti naleznete na stránkách studia European Master in Migration and Intercultural Relations.

Při přípravě učitelů občanské výchovy pokrývá katedra široké spektrum společenských věd. Výuka se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie.

Výuka dále zdůrazňuje vytváření praktických výukových dovedností a snaží se zachovávat vyváženost složky odborné a didaktické. Specifický důraz je kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Founded 26.02.2017
  • U Tří lvů 1/A, Ceske Budejovice, 37115, Czech Republic
  • Get Directions