We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

Technikos g. 34, Kaunas, 51334, Lithuania

Get Directions

8-37 452371

Categories
Work hours Add information
About KNTI-PN yra vienintelė įstaiga respublikoje, kurioje laisvės atėmimo bausmes atlieka nepilnamečiai ir nepilnamečiams vykdoma kardomoji priemonė – suėmimas.
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai cover
Mission Mažinti nepilnamečių nusikalstamumą humanizuojant ir modernizuojant jų gyvenamąją aplinką izoliacijos sąlygomis, efektyviau ir teisingiau vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją ir reintegraciją į visuomenę, ugdyti nepilnamečių sampratą apie gyvenimą teisinėje visuomenėje.
Description Įstaigos veiklos tikslai
- Vykdyti korekcinį elgesio, santykių, vertybių atstatymą suteikiant galimybę nuteistiesiems efektyviau resocializuotis bei adaptuotis visuomenėje atlikus bausmę;
- Vykdyti narkomanijos prevenciją įstaigoje, organizuojant nuteistųjų ir suimtųjų švietimą narkomanijos žalos žmogui klausimais ir formuojant jiems priešišką požiūrį į narkotikus; vykdyti priemones, užkardančias narkotikų patekimą į įstaigą;
- Užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems;
- Užtikrinti sveikatos priežiūrą įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems;
- Vykdyti nuteistųjų ir suimtųjų bendrąjį lavinimą ir nuteistųjų profesinį mokymą;
- Įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę jiems atlikus bausmę.
Founded 1968 m.

Similar places nearby