We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
KBT i Malmö Pyma AB

KBT i Malmö Pyma AB

Lilla Nygatan 3, Malmö, 21138, Sweden

Get Directions

040974800

Categories
Work hours Add information
About Pyma AB, psykologmottagning med en vecka väntetid. Vi jobbar med KBT och erbjuder vård vid stressproblem, sömnsvårigheter, depression, ångest och kriser.
KBT i Malmö Pyma AB cover
Description Behöver du höja effektiviteten och försäljningen i din arbetsgrupp och se till att medarbetarnas energi läggs på jobbet samt att medarbetare upplever att ni jobbar mot samma mål?
Finns det underliggande kommunikationsmönster som gör att det inte är så lustfyllt att komma till jobbet?
Drabbas du och din organisation av olyckor som innebär stora förluster, psykiskt lidande och vill du göra något åt det?
Känner du att du håller på att tappa greppet om ditt liv och din tillvaro och behöver lära dig hantera stress och få kontroll över omständigheterna?
Behöver ditt företag någon som ska vara på plats när kriser inträffar och någon som ska ta hand om krisbearbetningen hos dig som ledare eller dina medarbetare?
Products Beteedebaserad säkerhet
Grupputveckling
Krishantering
Stress- och konflikthantering
Ledarskapsutveckling
Psykologisk behandling

Similar places nearby