We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
KC Remozka

KC Remozka

Křižíkova 75;Olšanská 7, Prague, Czech Republic

Get Directions

735 124 077

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About KC Remozka je prostor pro vzájemné sdílení a pomoc nejen lidi se získaným poškozením mozku.
KC Remozka cover
Description KC Remozka je prostor pro vzájemné sdílení a pomoc nejen lidí se získaným poškozením mozku (ZPM), ale i jinými hendikepy a lidí zdravých. Zcela výjimečná je služba konzultací s lidmi s vlastní zkušeností se ZPM.
Zdarma je možné se zapojit do aktivit expresivní terapie jako je dramaterapie či muzikoterapie, navštěvovat jazykové a počítačové aktivity nebo jógu.

Komunitní centrum Remozka je projekt společnosti ERGO Aktiv, o.p.s. a je financovaný z operačního programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Similar places nearby