We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Khoa Điện- Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Khoa Điện- Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Đường Nguyễn Viết Xuân- Phường Hưng Dũng, Vinh, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Đào tạo các kỹ sư, kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành tốt.
Khoa Điện- Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh cover
Description Add information
  • Đường Nguyễn Viết Xuân- Phường Hưng Dũng, Vinh, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby