We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Khoa Công nghệ sinh học -  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Khoa Công nghệ sinh học - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Thái Nguyên, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Khoa Khoa học Sự sống - Đại học Khoa học Thái Nguyên
Khoa Công nghệ sinh học -  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cover
Description Khoa Công Nghệ Sinh Học - Đại học Khoa học Thái Nguyên là một đơn vị đào tạo trọng tâm về hai lĩnh vực là Công nghệ Sinh học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học Y dược.

Similar places nearby