We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Khoa Khoa học cơ bản -  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, 0280, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Khoa Khoa học cơ bản - Đại học Khoa học Thái Nguyên
Khoa Khoa học cơ bản -  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cover
Description Đến tháng 12/2015, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đang từng bước trưởng thành. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Khoa học Cơ bản, được thành lập ngày 20 tháng 03 năm 2008, theo quyết định số 144/QĐ-TCCB của Trưởng Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Bộ môn trở thành Khoa theo quyết định số 922/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khoa Khoa học Cơ bản - trường Đại học Khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Khoa được thành lập và hoạt động trong sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của Nhà Trường, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Khoa học trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Khoa Khoa học Cơ bản hiện nay có 25 cán bộ viên chức, trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 Nghiên cứu sinh, 18 Thạc sĩ, thuộc 4 bộ môn: Tiếng Anh, Lý luận Chính trị, Khoa học Thư viện và Giáo dục Thể chất. Cán bộ, giảng viên của Khoa phần đa là trẻ, tâm huyết nên luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao với tinh thần tự giác và đạt nhiều thành tích cao.

Hàng năm, Khoa Khoa học Cơ bản chịu trách nhiệm giảng dạy khoảng 1/5 khối lượng giờ dạy toàn Trường, đây là một khối lượng giờ dạy khá lớn của đơn vị so với các đơn vị khoa khác. Cho tới nay, tất cả các học phần do Khoa đảm nhiệm giảng dạy đều đã có đầy đủ 05 tài liệu giảng dạy theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên. Mọi học phần đều có ngân hàng đề và đáp án đề thi. Các bộ môn thường xuyên tiến hành những buổi seminar giúp giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, lấy người học làm trung tâm giúp sinh viên hứng thú hơn với các môn học.

Từ năm học 2010 – 2011, Khoa Khoa học Cơ bản bắt đầu đào tạo Cử nhân ngành Khoa học Thư viện, chuyên ngành Thư viện – Thiế
Founded Ngày 20 tháng 03 năm 2008
  • Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, 0280, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby