We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kimstads kyrka

Kimstads kyrka

Kimstad, 610 20, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Kimstads kyrka är en kyrkobyggnad i Kimstad, Kimstads socken och Borgs församling, Östergötland. Den ligger ca 12 km sydväst om Norrköping och är församlingskyrka i Borgs församling i Linköpings stift.Kyrkan hör nära samman med Löfstad slott, vars ägare erhöll patronatsrätt 1699. Till formen är den en enskeppig salkyrka, med ett fullbrett korparti och med tornet placerat i väst. Kyrkan betraktas som en av landets ståtligaste barockkyrkor. Den ger ett enhetligt intryck, men har en mer invecklad byggnadshistoria.KyrkobyggnadenEn i koret inmurad lockhäll till en gravkista från 1000-talet tyder på en tidig kyrka på platsen. Nuvarande kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet kor, västtorn med svängd huv, sakristia i norr och ett gravkor utbyggt på södra sidan. Långhusets sydmur härstammar från en 1100-talskyrka, till vilken fogades nytt kor och ett gravkor på 1650-talet. Från denna period härstammar även nordväggens skulpterade portal, tidigare placerad längre österut. Under 1730-talet byggdes kyrkan om och fick sin nuvarande form, förutom ombyggnad av långhuset höjdes koret och gravkorets gavelröste revs. Tornhuven uppfördes 1770. Speciella för Kimstads kyrka är de två ryttarna av plåt på långhusets taknock. Inga större förändringar har gjorts sedan 1700-talet. Kyrkan har två klockor.