We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kinderopvangorganisatie Samsam Ochten en Dodewaard

Kinderopvangorganisatie Samsam Ochten en Dodewaard

hoeflaan 5a, Ochten, 4051 EM, Netherlands

Get Directions

0344-645898

Categories
Work hours Add information
About Kinderopvangorganisatie SamSam biedt een warme, huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen.
Kinderopvangorganisatie Samsam Ochten en Dodewaard cover
Description Doelstelling

Kinderopvangorganisatie SamSam heeft als doel het bieden van opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen, van zes weken tot twaalf jaar, in daartoe voor hen gecreëerde ruimten.
Dit betekent in de praktijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen zich in groepsverband, onder deskundige leiding te ontwikkelen, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie.
In de voor- en naschoolse opvang staan ontspanning en vrijetijdsbesteding centraal, aangepast aan de leeftijd en de behoeften van de kinderen.
Wij zien opvoeden grotendeels als begeleiden van de ontwikkeling en sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld en het tempo van elk kind individueel. Verder bieden wij de kinderen de mogelijkheid zich een bepaalde mate van zelfstandigheid eigen te maken. Wij ondersteunen ze in het leren maken van keuzen, in het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Similar places nearby