We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Kirkens Bymisjon Løkka +, en helsefremmende møteplass

Kirkens Bymisjon Løkka +, en helsefremmende møteplass

Helgesensgate 62, Oslo, 0558, Norway

Get Directions

47486745

Categories
Work hours Add information
Kirkens Bymisjon Løkka +, en helsefremmende møteplass cover
Description Kirkens bymisjon starter i 2017 et nytt prosjekt i bydel Grünerløkka; Løkka+. Prosjektet et er samarbeid mellom Kirkens bymisjon og bydel Grünerløkka. Løkka+ skal være en møteplass for forebyggende og helsefremmede tilbud for seniorer i bydelen, 60+. Vi har fått lokaler til disposisjon i Helgesensgate 62 på Sofienbergsenteret, lokalene er ca. 200 m2 fordelt på 12 rom. Lokalene pusses opp (ved maling og legging av nytt gulv) og gjøres klare til bruk i disse dager.

Målet med prosjektet er å skape en attraktive og helsefremmende møteplass for bydelens innbyggere. Lokalet skal romme bydelens helsestasjon for eldre, treningsrom og hjemmetjenestens avstandsoppfølging av helsemåling. Vi ønsker også å engasjere selvgående grupper med frivillige som kan disponere lokalene til egne aktiviteter, lokale lag og foreninger og andre aktører, med ønske om at det ved å samlokalisere ulike folk og aktiviteter vil det oppstå synergier på tvers, fellesskap og nye samarbeid. Videre ligger det i prosjektet målsetning å jobbe med frivillighet og dataopplæring gjennom kurs og veiledning. Prosjektets hovedmålgruppe er eldre i bydel Grünerløkka 60+, men vi ønsker i tillegg at Løkka+ skal benyttes av alle aldergrupper, for å skape en attraktiv og mangfoldig møteplass.

På sikt ønsker vi å ha lokalene åpne på kveldstid ved en meråpent-løsning liknende det biblioteket på Tøyen har, slik at lokalene kan benyttes uten tilsyn av ansatte på kveldstid.

Similar places nearby